Ham Roast

1 roast per pack
$7.00/lb. Avg. 3.5 lb.

Hearts

0.5-1 lbs
$2.50

Leaf Fat

1-3 lbs.
$1.50/lb. Avg. 1.5 lb.

Leaf Fat

1-3 lbs
$1.00/lb. Avg. 1.5 lb.

Leaf Fat

1-3 lbs.
$2.00/lb. Avg. 1.5 lb.

Legs & Thighs

2 per pack
$5.00/lb. Avg. 1.5 lb.

Livers

0.5- 1 lb.
$4.75/lb. Avg. 1 lb.

Neck Bones [Blue Label]

10 lb. box
$1.00/lb. Avg. 10 lb.

Neck Bones [Red Label]

10 lb. box
$2.00/lb. Avg. 10 lb.

Pig's Feet

2-6 per pack
$2.00/lb. Avg. 2.5 lb.

Pig's Feet

2-6 per pack
$1.50/lb. Avg. 4 lb.

Pig's Feet

2-6 per pack
$1.00/lb. Avg. 4 lb.

Pork Belly

2-4 lb slab
$9.00/lb. Avg. 3 lb.

Pork Belly

2-4 lbs
$8.00/lb. Avg. 3 lb.

Pork Chops (Thick Bone In)

2 chops per pack, approx. 1 1/4" thick
$6.75/lb. Avg. 1.7 lb.

Pork Chops (Thick Bone-In)

2 chops per pack, approx. 1 1/4" thick
$11.00/lb. Avg. 1.7 lb.

Pork Chops (Thick Bone-In)

2 chops per pack, approx. 1 1/4" thick
$7.00/lb. Avg. 1.7 lb.

Pork Chops (Thick Boneless)

2 chops per pack approx. 1 1/4" thick
$11.00/lb. Avg. 1 lb.

Pork Chops (Thick Boneless)

2 per pack, approx. 1 1/4" thick
$7.00/lb. Avg. 1 lb.